دانلود رایگان


مقاله جوشکاری New parametric study of nugget size in resistance spot welding - دانلود رایگاندانلود رایگان مقاله جوشکاری New parametric study of nugget size in resistance spot welding process using finite element method

دانلود رایگان
مقاله جوشکاری New parametric study of nugget size in resistance spot welding process using finite element method industry for assembling bodies. Quality and strength of the welds and therefore body mainly are defined
by quality of the weld nuggets. The most effective parameters in this process are: current intensity, welding
time, sheet thickness and material, geometry of electrodes, electrode force, and current shunting. In
present research, a mechanical–electrical–thermal coupled model in a finite element analysis environment
is made using. Via simulating this process, the phenomenon of nugget formation and the effects
of process parameters on this phenomenon are studied. Moreover, the effects of welding parameters
on temperature of faying surface are studied. Using this analysis, shape and size of weld nuggets are computed
and validated by comparing them with experimental results from published articles. The methodology
developed in this paper provides prediction of quality and shape of the weld nuggets with variation
of each process parameter. Utilizing this methodology assists in adjusting welding parameters so that
costly experimental works can be avoided. In addition, the process can be economically optimized to
manufacture quality automotive bodies.


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
مقاله


جوشکاری


مقاومتی


نقطه ای


المان محدود


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


آشنایی با فیبر نوری - ترجمه کده مرجع مقالات تخصصی

20 آوريل 2016 ... اندازه گیری عبارت است از اختصاص اعداد به افراد به شیوه ای منظم، برای نشان دادن
ویژگی آنها. ..... برای محاسبه روایی همزمان یک آزمون جدید می توان به دو شیوه عمل کرد: در
...... با استفاده از روش اجزاء محدود A Parametric Study on Seismic Behavior of ......
جوشکاری مقاومتی نقطه‌ای Resistance Spot Welding / دگمه جوش Nugget ...

دانلود فایل » آرشیو مقاله جوشکاری Characterization of microstructure ...

۴۹-مطالعه تاثیر پوزولان ها در كاهش پدیده آب انداختگی بتن با استفاده از روش .... weld
· مقاله جوشکاری New parametric study of nugget size in resistance spot welding ...

ترجمه مقالات وبلاگ 24.اطلاعات

20 ا کتبر 2016 ... هدف از این مطالعه تعیین پارامترهای خال جوش اتصالات ف ی غیرمشابه و تعیین ... 7)
has used a “line load” method when fatigue data of spot welded joints ...... the
emergence of new digital technologies and social media has also ..... ترجمه مقاله
مرز مارتنزیتی مبتنی بر اندازه گیری های مغناطیسی در نمودار wrc-1992.

آشنایی با فیبر نوری - ترجمه کده مرجع مقالات تخصصی

20 آوريل 2016 ... اندازه گیری عبارت است از اختصاص اعداد به افراد به شیوه ای منظم، برای نشان دادن
ویژگی آنها. ..... برای محاسبه روایی همزمان یک آزمون جدید می توان به دو شیوه عمل کرد: در
...... با استفاده از روش اجزاء محدود A Parametric Study on Seismic Behavior of ......
جوشکاری مقاومتی نقطه‌ای Resistance Spot Welding / دگمه جوش Nugget ...

ترجمه مقالات | وبلاگ 24 - مرجع وبلاگ فارسی

عنوان اصلی لاتین : exploring the mechanical properties of spot welded dissimilar
... هدف از این مطالعه تعیین پارامترهای خال جوش اتصالات ف ی غیرمشابه و تعیین ......
there are many other services including social bookmarking tools and news .....
ترجمه مقاله مرز مارتنزیتی مبتنی بر اندازه گیری های مغناطیسی در نمودار wrc-1992.

معرفی و دانلود فایل مقاله جوشکاری New parametric study of nugget ...

9 فوریه 2012 ... معرفی و دانلود فایل مقاله جوشکاری New parametric study of nugget size in
resistance spot welding process using finite element method با موضوع ...

فایل یاب، نویسنده در فایل یاب - صفحه 18022 از 47697

مقاله جوشکاری The effects of the welding current on heat input, nugget geometry,
... مقاله جوشکاری New parametric study of nugget size in resistance spot welding ...

مقاله جوشکاری Electrical contact resistance effect on resistance spot ...

مقاله جوشکاری New parametric study of nugget size in resistance spot welding
process using finite element method · مقاله جوشکاری Finite element analysis of
the ...

معرفی و دانلود فایل مقاله جوشکاری New parametric study of nugget ...

9 فوریه 2012 ... معرفی و دانلود فایل مقاله جوشکاری New parametric study of nugget size in
resistance spot welding process using finite element method با موضوع ...

مشخصات مقاله

بررسی اثر نیروی الکترود و زمان اعمال آن بر تنش پسماند ناشی از جوشکاری ...
R‌e‌s‌i‌s‌t‌a‌n‌c‌e s‌p‌o‌t w‌e‌l‌d‌i‌n‌g i‌s a w‌i‌d‌e‌l‌y u‌s‌e‌d m‌e‌t‌h‌o‌d i‌n a‌s‌s‌e‌m‌b‌l‌y l‌i‌n‌e‌s o‌f s‌u‌c‌h ...
n‌u‌g‌g‌e‌t s‌i‌z‌e a‌n‌d d‌i‌s‌t‌r‌i‌b‌u‌t‌i‌o‌n o‌f r‌e‌s‌i‌d‌u‌a‌l s‌t‌r‌e‌s‌s i‌n t‌h‌e r‌e‌s‌i‌s‌t‌a‌n‌c‌e s‌p‌o‌t w‌e‌l‌d‌i‌n‌g
p‌r‌o‌c‌e‌s‌s. ... t‌h‌e e‌l‌e‌c‌t‌r‌o‌d‌e f‌o‌r‌c‌e e‌f‌f‌e‌c‌t a‌n‌d i‌t‌s t‌i‌m‌e, a s‌e‌t o‌f p‌a‌r‌a‌m‌e‌t‌r‌i‌c s‌t‌u‌d‌i‌e‌s w‌a‌s
d‌e‌s‌i‌g‌n‌e‌d.

فروش فایل های PDF » آرشیو مقاله جوشکاری Parametric Studies and ...

مقاله جوشکاری Finite element analysis of the thermo-mechanical behavior of the
resistance spot welding · مقاله جوشکاری New parametric study of nugget size in ...

رزومه اساتید استخراجی - دانشگاه علم و صنعت ایران -

سیدمرتضی مدنی، سیدحسین رضوی و حسین علیا، اندازه گیری فاصله هوایی ایجاد شده
در فصل ... محمد مهدی فراهتی ، مهرداد عباسی، سید حسین رضوی،" جوشکاری آلومینیوم
1050 مس .... A Study of the effect of Aluminium on the mechanochemical
Reduction of ...... “Effect of weld nugget size on overload failure mode of
resistance spot ...

مقاله جوشکاری Modeling and Fuzzy Control of the Resistance Spot ...

21 نوامبر 2016 ... مقاله جوشکاری با عنوان : Modeling and Fuzzy Control of the ... مقاله جوشکاری New
parametric study of nugget size in resistance spot welding ...

مقاله جوشکاری Modeling and Fuzzy Control of the Resistance Spot ...

Integrated Operation of Distributed Generation Sources and Load Responses in
Microgrid · مقاله جوشکاری New parametric study of nugget size in resistance spot
...

دوره اول در روش اجزاء محدود به همراه حل مسئله - loxblog.Com

مقاله جوشکاری New parametric study of nugget size in resistance spot welding
process using finite element method. جمعه 2 مهر 1395. 8:15. ثبت فایل. نظر بدهید.

مقاله جوشکاری New parametric study of nugget size in resistance ...

مقاله جوشکاری New parametric study of nugget size in resistance spot welding
process using finite element methodمقاله جوشکاری با عنوان : New parametric
study ...

پرفروش ترین فایل ها » آرشیو Teaching Interjections and ...

24 ژانويه 2017 ... مقاله جوشکاری Study of Forward Method on Imaging of Nugget in ... at Different
Proficiency Levels · مقاله جوشکاری New parametric study of ...

مقاله جوشکاری Finite element analysis of resistance spot welding ...

31 ا کتبر 2016 ... ... مقاله جوشکاری Parametric Studies and Finite Element Analysis of Welded Steel
in Resistance Spot Welding Process · مقاله جوشکاری New ...

ترجمه مقالات وبلاگ 24.اطلاعات

20 ا کتبر 2016 ... هدف از این مطالعه تعیین پارامترهای خال جوش اتصالات ف ی غیرمشابه و تعیین ... 7)
has used a “line load” method when fatigue data of spot welded joints ...... the
emergence of new digital technologies and social media has also ..... ترجمه مقاله
مرز مارتنزیتی مبتنی بر اندازه گیری های مغناطیسی در نمودار wrc-1992.

بایگانی‌ها جوشکاری - News.yfile.ir

مقاله جوشکاری Finite element analysis of resistance spot welding process –
مهندسی ..... مقاله جوشکاری New parametric study of nugget size in resistance spot ...

آشنایی با فیبر نوری - ترجمه کده مرجع مقالات تخصصی

20 آوريل 2016 ... اندازه گیری عبارت است از اختصاص اعداد به افراد به شیوه ای منظم، برای نشان دادن
ویژگی آنها. ..... برای محاسبه روایی همزمان یک آزمون جدید می توان به دو شیوه عمل کرد: در
...... با استفاده از روش اجزاء محدود A Parametric Study on Seismic Behavior of ......
جوشکاری مقاومتی نقطه‌ای Resistance Spot Welding / دگمه جوش Nugget ...

دانلود فایل » آرشیو Welding Pipeline Handbook - دانلود فایل

جوشکاری زیر آب سکوهای دریایی و خطوط لوله · مقاله جوشکاری New parametric study
of nugget size in resistance spot welding process using finite element method.

دانلود فایل » آرشیو مقاله جوشکاری The effects of the welding current ...

مقاله جوشکاری The effects of the welding current on heat input, nugget ... alloy
resistance spot weld · مقاله جوشکاری New parametric study of nugget size in ...

مقالات - پایگاه داده های علمی تمام متن

In this paper, we establish a method to study the mean square exponential ...... a
tire dissipates energy according to various mechanisms: rolling resistance, .....
OPAX: A new transfer path analysis method based on parametric load models
...... of a spot weld under the combined load with the constant ratio of the shear
load to ...

دانلود فایل » آرشیو مقاله جوشکاری Characterization of microstructure ...

۴۹-مطالعه تاثیر پوزولان ها در كاهش پدیده آب انداختگی بتن با استفاده از روش .... weld
· مقاله جوشکاری New parametric study of nugget size in resistance spot welding ...

دانلود فایل » آرشیو مقاله جوشکاری Finite element analysis of the ...

مقاله جوشکاری New parametric study of nugget size in resistance spot welding
process using finite element method · مقاله جوشکاری Finite element analysis of ...

Nugget Formation During Resistance Spot Welding Using ... - DiVA

In this paper three different cases were analyzed by varying the ... Keywords—
Resistance spot welding, Finite element modeling,. Nugget ... The predicted
nugget size by the model ..... “New parametric study of nugget size in resistance
spot.

پرفروش ترین فایل ها » آرشیو Teaching Interjections and ...

24 ژانويه 2017 ... مقاله جوشکاری Study of Forward Method on Imaging of Nugget in ... at Different
Proficiency Levels · مقاله جوشکاری New parametric study of ...

رزومه اساتید استخراجی - دانشگاه علم و صنعت ایران -

سیدمرتضی مدنی، سیدحسین رضوی و حسین علیا، اندازه گیری فاصله هوایی ایجاد شده
در فصل ... محمد مهدی فراهتی ، مهرداد عباسی، سید حسین رضوی،" جوشکاری آلومینیوم
1050 مس .... A Study of the effect of Aluminium on the mechanochemical
Reduction of ...... “Effect of weld nugget size on overload failure mode of
resistance spot ...

Nugget Formation During Resistance Spot Welding Using ... - DiVA

In this paper three different cases were analyzed by varying the ... Keywords—
Resistance spot welding, Finite element modeling,. Nugget ... The predicted
nugget size by the model ..... “New parametric study of nugget size in resistance
spot.

دانلود فایل » آرشیو مقاله جوشکاری Finite element analysis of the ...

مقاله جوشکاری New parametric study of nugget size in resistance spot welding
process using finite element method · مقاله جوشکاری Finite element analysis of ...

Analysis of Al-steel resistance spot welding process by ... - سایپرز

مقاله تجزیه و تحلیل از آل فولاد مقاومت در برابر نقطه جوش در حال توسعه یک مدل شبیه
... A. Halvaee'New parametric study of nugget size in resistance spot welding ...

پرفروش ترین فایل ها » آرشیو Welding Pipeline Handbook - پرفروش ...

23 نوامبر 2016 ... Welding processes handbook · The Impact of (Gate Length to the ... of the
resistance spot welding · مقاله جوشکاری New parametric study of ...

مقاله جوشکاری Parametric Studies and Finite Element Analysis of ... - 1

مقاله جوشکاری Finite element analysis of the thermo-mechanical behavior of the
resistance spot welding · مقاله جوشکاری New parametric study of nugget size in ...

پر فروش ترین فایل ها

[email protected]; 04442240763. ثبت نام · ورود. حساب کاربری. ثبت نام · ورود · صفحه
اصلی · معرفی فورکیا · راهنمای فورکیا · مقالات · سوالات متداول · اخبار · تماس با ما ...

رزومه اساتید استخراجی - دانشگاه علم و صنعت ایران -

سیدمرتضی مدنی، سیدحسین رضوی و حسین علیا، اندازه گیری فاصله هوایی ایجاد شده
در فصل ... محمد مهدی فراهتی ، مهرداد عباسی، سید حسین رضوی،" جوشکاری آلومینیوم
1050 مس .... A Study of the effect of Aluminium on the mechanochemical
Reduction of ...... “Effect of weld nugget size on overload failure mode of
resistance spot ...

دانلود فایل » آرشیو مقاله جوشکاری Finite element analysis of the ...

مقاله جوشکاری New parametric study of nugget size in resistance spot welding
process using finite element method · مقاله جوشکاری Finite element analysis of ...

ترجمه مقالات - وبلاگ

عنوان اصلی لاتین : exploring the mechanical properties of spot welded ... کلمات
کلیدی مربوطه با این مقاله: جوشکاری خال جوش، اتصالات ف غیرمشابه، فولاد ضدزنگ،
... studies report strength as the corresponding shear stress on the spot weld. to
be ..... depending on needs, the new scc ami can be loaded onto different ''
instance ...

مقاله جوشکاری Modeling and Fuzzy Control of the Resistance Spot ...

Integrated Operation of Distributed Generation Sources and Load Responses in
Microgrid · مقاله جوشکاری New parametric study of nugget size in resistance spot
...

مقاله جوشکاری Parametric Studies and Finite Element Analysis of ... - 1

مقاله جوشکاری Finite element analysis of the thermo-mechanical behavior of the
resistance spot welding · مقاله جوشکاری New parametric study of nugget size in ...