دانلود رایگان


پایان نامه ارشد بررسی رابطه بین هوش هیجانی و - دانلود رایگاندانلود رایگان سرشت هوش هیجانی شناسایی حالت های هیجانیاستفاده از هیجان ها برای کنترل کردن تعارض ها

دانلود رایگان
پایان نامه ارشد بررسی رابطه بین هوش هیجانی و پذیرش تحول سازمانیمقدمه تحول سازمانینوعی استراتژی بهسازی سازمان است که اواخر دهه 1950و اوایل دهه 1960 مطرح شد. اساس آن بر بینش ها و آگهی های حاصل از پویایی های گروهی و تئوری و عمل مرتبط با تغییر برنامه ریزی شده، استوار است. برخی تعاریف اولیه تحول سازمانی را پاسخی برای تغییر باورها، نگرش ها، ارزش ها و ساختار سازمان به شمار می آورند، به طوری که این عوامل بتوانند خود را با تکنولوژی ها، بازارها و چالش های جدید و همین طور با سرعت تغییر در شرایط و محیط بهتر تطبیق دهند (بنیس، 1969). آنچه مور د تاکید ماست هوش هیجانی افرادی است که در برنامه های تحول شرکت می کنند.
در ادبیات روان شناسی، امروزه از انواع مختلف و متعدد هوش نام برده شده است. در هر مورد، هوش به توانایی دریافت، درک و کاربرد نمادها که نوعی توانایی انتزاعی است، اشاره دارد. هوش کلامی، هوش فضایی، هوش موسیقیایی و سایر هوش های وابسته نمونه ای از انواع هوش می باشند. در مورد هوش هیجانی می توان گفت که این نوع هوش به توانایی درک و کاربرد اطلاعات عاطفی و هیجانی اشاره دارد. امروزه هوش هیجانی به پنج حوزه زیر تبدیل می شود.
1. آگاهی از عواطف خود، 2. مدیریت عواطف، 3. برانگیختن خود، 4. شناسایی عواطف دیگران، 5. تنظیم روابط خود با دیگران (گلمن، 1997)
هدف از این پژوهش تعیین رابطه بین میزان هوش هیجانی افراد و آمادگی این افراد برای پذیرش برنامه های تحول سازمانی است. در این فصل به بیان مساله و ضرورت تحقیق در آن مورد می پردازیم. فرضیات و سوالات تحقیق مطرح و کلمات کلیدی تحقیق از جهت نظری و کاربردی تعریف می شوند.
1-1 بیان مساله در یک تعریف جامع تحول سازمانی فعالیت یا تلاشی است بلند مدت که از سوی مدیریت عالی حمایت و هدایت می شود، این تلاش به منظور اصلاح و بهبود چشم انداز فعلی و آتی سازمان، توانمندسازی اعضا و یادگیری فرآیند حل مساله، از طریق مدیریت فرهنگ سازمان، با تاکید خاص بر فرهنگ گروه های کاری رسمی و دیگر انواع گروه ها و به کار گیری نقش مشاور- تسهیل کننده و تئوری و فنون علوم رفتاری و پژوهش در عمل صورت می پذیرد (فرنچ، 1932).
تحول سازمانی از سازمان ها و همچنین افرادی که درون سازمان ها هستند و چگونگی کارکرد آنها بحث می کند. همینطور در زمینه تغییرات برنامه ریزی شده ای که منجر به ترغیب افراد، گروه ها و سازمان ها به کارکردی بهتر می شود، سخن به میان می آورد. تغییر برنامه ریزی شده مستلزم دانش معتبر و صحیح از علوم رفتاری نظیر روانشناسی، روانشناسی اجتماعی، جامعه شناسی، انسان شناسی، نظریه سیستم ها، رفتار سازمانی، تئوری سازمان و عمل مدیریت به دست می آید. ماحصل این علوم، تحول سازمانی است که برای بهبود سازگاری و تطبیق بین افراد و سازمان و محیط سازمان و اجزای سازمانی رهنموندهایی ارائه می دهد. این رهنمودها از طریق برنامه ها و فعالیت های ایجاد تغییر که هدف آنها رفع مشکل در شرایط خاص و مساله ساز است، اجرا می شود.
فرمت پایان نامه word
تعداد صفحات 208
فهرست مطالب


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
هوش هیجانی


پذیرش تحول سازمانی


هوش اجتماعی


پایان نامه هوش هیجانی


تحقیق هوش هیجانی


مقاله هوش هیجانی


فعالیت های آموزشی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه