دانلود رایگان


بررسی چالش‌ها، تغییرات و رضایت زناشویی زنان در - دانلود رایگاندانلود رایگان تولد یک کودک تغییر چشمگیری در سیستم خانواده به وجود می‌آورد و باعث تنظیم مجدد سیستم خانواده می‌شود، زوج‌ها به والدین تبدیل می‌شوند. والدین نقش‌های تازه ایی

دانلود رایگان
بررسی چالش‌ها، تغییرات و رضایت زناشویی زنان در انتقال به مرحله والدینیچکیده: مقدمه: تولد یک کودک تغییر چشمگیری در سیستم خانواده به وجود می آورد و باعث تنظیم مجدد سیستم خانواده می شود، زوج ها به والدین تبدیل می شوند. والدین نقش های تازه ایی را تجربه می کنند. تولد نوزاد هر دو والد را به صورت فردی و جداگانه و همچنین ارتباط زناشویی آن ها را تحت تأثیر قرار می دهد. بسیاری از والدین لذت و شادی را در نوزادشان می یابند اما در همین زمان آن ها با چالش های معنی دار و مهمی مرتبط با مراقبت از نوزاد روبرو می شوند.
هدف تحقيق: زنان در انتقال به مرحله والدینی چه چالش ها و تغییراتی را تجربه می کنند، و رضایت زناشویی زنان در انتقال به مرحله والدینی چگونه است؟
روش پژوهش: در این پژوهش از روش مصاحبه های عمیق نیمه ساختار یافته با 30 زن استفاده شد. جامعه تحقیق زنان نخست زا شهر تهران بود که نمونه گیری به صورت هدفمند ملاکی از بین زنان نخست زا که دامنه سنی نوزادان آنها تا 36 ماهگی بود و به درمانگاه زینب بختیاری منطقه 15 تهران مراجعه کرده بودند، انتخاب شد. روش پژوهش نظریه داده بنیاد بود.
نتیجه گیری: این پژوهش نشان داد که زنان ایرانی در انتقال به مرحله والدینی تجارب مثبت و منفی داشتند.و همگی چالش ها و مشکلاتی را توصیف کردند که در ارتباط با بارداری و مراقبت از نوزاد بود. هویت و اضافه بار نقش، درگیری زیاد با نقش، غرق شدن در نقش و تعارض نقش از عمده ترین چالش ها و تغییرات زنان در انتقال به مرحله والدینی بود.این موارد لاجرم بر رضایت زناشویی آنها تأثیر می گذاشت. 17 نفر از شرکت کنندگان داستان هایی از نزدیک تر شدن به همسرانشان و رسیدن به سطح جدیدی از پختگی در روابطشان بیان می کردند و 3نفر از زنان تغییری در رضایت زناشویی خود ذکر نکردندو 3نفر بحران شدید و 7نفر بحران متوسط و کاهش کوتاه مدت در رضایت زناشویی را گزارش کردند. در حالی که انتقال به مرحله والدینی زوج ها را به چالش می طلبید. ولی این به معنای آسیب به رضایت زناشویی در همه زنان نبود.
کلمات کلیدی:رضایت زناشویی، انتقال به مرحله والدینی، چالش ها و تغییرات
فصل اول. 1
فصل دوم. 12
فصل سوم. ..................................................................................................55
4-فصل چهارم. .........................................................................................66
فصل پنجم................................................................................................................................................................................86
فهرست منابع فارسی. 113
فهرست جداول
فصل اول مقدمه خانواده، واحد اولیه تشکیل جامعه است. خانواده های بهنجار که اعضاء آن ها ارتباط مسئولانه و منطقی با یکدیگر دارند، جامعه بهنجار و سعادتمند را بنا می کنند و در جامعه نیکبخت، زمینه برای ایجاد و رشد و تکامل خانواده های آگاه، متعادل و رو به تعالی بیشتر فراهم می گردد (جمعی از مولفان،1389).
پژوهشگران بر این نکته تاکید می ورزند که هر خانواده در محیط تغییر به سر می برد و مراحل انتقال اصلی، مراحلی کلی و جهان شمول هستند. اینکه خانواده تا چه اندازه به سلامت از یک مرحله به مرحله ای دیگر وارد می شود، تأثیر بسزایی بر توانایی آن خانواده در اجرای تکالیف مراحل بعدی خواهد داشت (کار[1]، 2012).
برخی از پژوهشگران نیز بر این نکته تاکید ورزیده و معتقد هستند، هر مرحله رشد و تحول خانواده به اجرای تکالیف خانوادگی خاصی وابسته است، اگر قسمتی از این تکالیف، ناقص، سرکوب، یا مختل باشد، تحول خانواده به تا خیر می افتد یا با حالت تعلیق مواجه می گردد و این مشکلات به مرحله بعد انتقال می یابد (گلادینگ،2002).
یکی از این تکالیف، ورود به مرحله والدینی است که از مهم ترین و در عین حال دشوارترین وظایفی است که بیشتر افراد بالغ در طول دوران زندگی خود تجربه می کنند و این تکلیف مستلزم اتخاذ يك نقش جديد در زندگي است كه تا اين زمان زوجين، هيچ گاه چنين تجربه اي نداشته اند و لازم است براي اين تغييرات و ايفاي نقش جديد، آمادگي داشته و با آن سازگار شوند. به عنوان مثال تغييرات بدني كه در طي حاملگي اتفاق مي افتد و يا مهم تر از آن تغييرات هيجاني و روانی كه با تولد فرزند ارتباط دارد ممكن است براي والدين مثبت و هيجان آور يا مشكل آفرين باشد (جمعی از مولفان، 1389).
بنابراین انتقال به مرحله والدینی عموما زمان سختی برای زوج ها خواهد بود. مادران اغلب از میزان دردی که در هفته های بعد از تولد نوزاد تجربه می کنند، متحیر می شوند و زوج ها مجبورند به سرعت با تغییر بزرگ در زندگی و مسئولیت هایشان سازگار شوند. هر دو والد تغییرات مهم و معنا داری در زندگی شان تجربه می کنند.
کاکس و همکاران[2] (1999 )،اشاره کردند، تولد یک کودک تغییر چشمگیری در سیستم خانواده به وجود می آورد و باعث تنظیم مجدد سیستم خانواده می شود، زوج ها به والدین تبدیل می شوند. والدین نقش های تازه ایی را تجربه می کنند. تولد نوزاد هر دو والد را به صورت فردی و جداگانه و همچنین ارتباط زناشویی آن ها را تحت تأثیر قرار می دهد. بسیاری از والدین لذت و شادی را در نوزادشان می یابند اما در همین زمان آن ها با چالش های معنی دار و مهمی مرتبط با مراقبت از نوزاد روبرو می شود (پیسی[3]، 2000).
با توجه به مطالب ذکر شده این پژوهش درصدد است که تغییرات، و رضایت زناشویی زنان را در انتقال به مرحله والدینی در ایران بررسی کند.
بیان مسئله یکی از رخدادهای مهم زندگی والد شدن است زیرا که مستلزم تغییرات و بازسازی روابط زوج ها خواهد بود. تولد نخستین کودک به عنوان زمانی برای شادی و هیجان در نظر گرفته می شود. ولی این موضوع می تواند یک موهبت پیچیده باشد زیرا انتقال به مرحله والدینی به نوعی همراه با تقاضاهای کاری سنگین، خستگی و سردر گمی در مورد نقش های والدینی و روابط است (گجردگین و سنتر[4]،2005). بسیاری از والدین لذت و شادی را در نوزادشان پیدا می کنند (گاتمن و نوتاریوس[5]، 2002) ولی در عین حال با چالش های مهمی مثل تقاضای مراقبت از نوزاد مواجه می شوند. به علاوه تولد نخستین کودک مستلزم سازگاری زیاد در زندگی زوج ها خواهد بود که شامل تغییر در سبک زندگی، اولویت ها و روابطشان است (پیسی[6]، 2004).
این تغییرات عمده زندگی می توانند استرس زا باشند. والدین با افزایش تقاضاهای جدید در زندگی شان، همراه با از دست دادن حمایت های محیطی از جانب دوستان و همکاران روبرو می شوند. از جمله جنبه هایی که بسیاری از زوج ها ذکر می کنند و سبک زندگی آن ها را به طور کلی تغییر می دهد. شامل تمرکز طاقت فرسا بر کودک، افزایش نیاز برای سازماندهی، نداشتن زمان کافی برای با یکدیگر بودن و نداشتن فعالیت ها و تغییر سبک زندگی سابق، کمبود خواب در ماه های اول و مشکلات مالی که تعدادی از زوج ها به عنوان چالش توصیف می کنند(کوان و کوان،2000). همچنین، زوج ها ممکن است با تغییر در دیدگاه هایشان در مورد خود مواجه شوند. در طی انتقال به مرحله والدینی، کاهش اعتماد به نفس برای مادران جوان در طول حاملگی و شش ماه بعد از تولد و برای پدران شش ماه تا هجده ماه پس از تولد ، قبل از بازگشت به خط پایه اتفاق می افتد(کوان و کوان[7]، 2000). این تغییر در اعتماد به نفس و هویت ممکن است به احساس افسردگی که گاهی اوقات پدر و مادر تجربه می کنند منجر شود.
مطالعات متعددی نیز کاهش رضایت زناشویی را در دوران گذار به والدینی نشان می دهند (بلسکی،1990؛ کوان و کوان، 1998؛ گاتمن و نوتاریوس،2002). این مطالعات نشان می دهند که گذار به والدینی اغلب سبب کاهش در رضایت زناشویی می شود (مک درمید، هیوستن و مک هال[8]،1990؛ لارنس، کاب، راتمن و راتمن[9]،2008)؛ و این نتایج در اقوام و فرهنگ هایی مختلف تکرار شده است. (لو[10]،2006).
کوان و کوان[11] (2003) دریافتند که 45٪ از مردان و 58٪ از زنان کاهش رضایت بین بارداری و هشت ماه بعد از زایمان را تجربه کردند.
گاتمن و رایور (2002) دریافتند که حدود 67٪ از زوج ها در نمونه هایشان افت در رضایت در مرحله گذار را تجربه کردند. هرچند، این کاهش در درجه اول در مادران تجربه شد.
همجنین عدم تعادل بین تقسیم وظایف کاری بعد از تولد بچه ممکن است بر عملکرد زن و شوهر تأثیر بگذارد (کوان و کوان،2000). به طور خاص تر، انتظارات برآورده شده یا برآورده نشده مادران در مورد دخالت پدر در مراقبت از کودک با میزان رضایت از رابطه هر دو زوج مرتبط است (کوان و کوان،2000).
داس، رادس، استنلی و مارکمن[12]( 2009) در پژوهشی نشان دادند .مادران کاهش رضایت در ارتباط، شدید شدن مشکل، تضعیف در مدیریت تعارضات، ارتباطات منفی، کاهش صمیمیت در ارتباط را بعد از تولد فرزند تجربه می کنند.
با این حال، یافته های مهم در میان مطالعات این است که تعداد قابل توجهی از والدین نیز تغییرات در رضایت را در طول دوره گذار تجربه نمی کنند و برخی زوج ها حتی افزایش رضایت را تجربه می کنند (بلسکی و رووین،1990).آنها به این نتیجه رسیدند که والدین 10درصد کاهش سریع در رضایت زناشویی،34 درصد کاهش یکنواخت،35 درصد بدون تغییر و21 درصد افزایش در رضایت زناشویی را تجربه می کنند.وسیاری از زنان کاهش در رضایت زناشویی را گزارش نکردند.
پژوهش فرا تحلیلی تونگ و کمپل و فاستر[13](2003) نشان دادکه زنان نسبت به مردان کاهش بیشتری در رضایت زناشویی در انتقال به مرحله والدینی تجربه می کنند.
اکثریت مطالعات طولی در مورد انتقال به مرحله والدینی کاهش اندک در رضایت زناشویی را گزارش کرده اند(کلور[14]،2010). این مطالعات در کشورهایی مثل آلمان(انگفر[15]،1985)، هلند(کلور و جانسون[16]،2007)، انگلستان(موس، بلند، فاکسمن، اون[17]، 1986) انجام گرفته است
مطالعه هاستون و ونجلیست[18](1995) نشان داد بین رضایت زناشویی زوج های صاحب فرزند و بدون فرزند تفاوتی وجود ندارد.
دیو و ویل کوکس[19](2011) گزارش کردند که کاهش در رضایت زناشویی برای تمام مادران جدید اتفاق نمی افتد و برخی از آنها رضایت زناشویی شان ثابت می ماند و حتی افزایش نیز می یابد.
با نگاهی به ادبیات موضوع شاهد نوعی سردرگمی و تناقض در یافته های مطالعات هستیم و این امر می تواند ناشی از پیچیده بودن انتقال به مرحله والدینی برای زوج ها باشد. تمامی این مطالعات در رابطه با زوج ها و زنان فرهنگ های غربی و آمریکایی انجام گرفته است و تعمیم نتایج آن به زوج ها و زنان ایرانی خالی از اشکال نیست. به همین جهت این انگیزه برای محقق ایجاد شد که براستی گذر به مرحله والدینی برای زنان در ایران با توجه به فرهنگ ایرانی اسلامی و اهمیت و تاکید نقش مادری و پرورش فرزند در استحکام خانواده چگونه است. همچنین با توجه به آموزه هاى دين اسلام فرزندان می توانند تأثيرات مثبت و سازنده در زندگى والدين داشته باشند. از نظر اسلام، فرزندان از ارکان مهم خانواده محسوب می شوند. در کلمات و سيره ائمه (عليهم السلام) نگرش مثبت نسبت به فرزند وجود دارد. در روايات به فرزند آوری توصيه جدى شده است. در برخى تعابير آمده است که فرزند داشتن مايه خوشبختى خانواده است و از سعادت افراد اين است که فرزند يا فرزندانى داشته باشند که در اخلاق و رفتار و شکل ظاهرى شبيه آن ها باشند من سعادة الرجل أن يكون له الولد يعرف فيه شبهه وخلقه وخلقه وشمائله (وسائل الشیعه، جلد 21، صفحه، 356). بنابراین نمی توان نتایجی را که در سایر کشورها و فرهنگ ها انجام گرفته است را به زنان ایرانی تعمیم داد. و همچنین بسیاری از پژوهش های موجود در حوزه انتقال به مرحله والدینی از روش های کمی و آماری استفاده کرده اند، ولی منجر به توصیفات عمیق و غنی در این زمینه نگردیده اند. پس برای شناخت بیشتر تجارب زنان و تکمیل پژوهش های کمی قبلی، روش پژوهش کیفی استفاده شد تا از این طریق ادراکات زنان از نقش های جدید والدینی و چالش های رضایت زناشویی در این فصل از زندگی مشخص شوند. همچنین تاکنون هیچ گونه مطالعه ای که به بررسی چالش ها، تغییرات و رضایت زناشویی زنان در دوره انتقال به مرحله والدینی که با توجه به فرهنگ ایرانی و اسلامی باشد، صورت نگرفته است. این پژوهش به دنبال بررسی این نکته است که از دیدگاه مادران ایرانی چه چالش ها و تغییراتی در این مرحله وجود دارد؟ و رضایت زناشویی آن ها در این دوره چگونه است؟
ضرورت و اهمیت پژوهش بارداری، زایمان و سازگاری با نوزاد تازه تولد یافته را شاید بتوان حساسترین مرحله رشد زندگی زنان دانست. در این مقطع زمانی، یک بحران فیزیولوژیک، روحی، روانی و هیجانی به وقوع می پیوندد که باعث سردرگمی و تغییر هویت می شود.
ترس از زایمان، تولد نوزاد ناهنجار، از دست دادن جذابیت برای همسر و احساس دوگانه نسبت به نگهداری از نوزاد تازه تولد یافته بسیاری از مادران را دچار اضطراب می کند و دوره پس از زایمان و مخصوصا شش هفته پس از آن را به یک دوره آسیب پذیر عمده و در معرض ابتلا به اختلالات روانی تبدیل می کند. بعنوان مثال یکی از مشکلاتی که ممکن است زنان پس از زایمان با آن مواجه شوند، افسردگی پس از زایمان است. آمارها نشان می دهند که تقریبا 13% زنان افسردگی پس از زایمان را تجربه می کنند(نیک پور، عابدیان، بنی حسینی،ابراهیم زاده، 1391).
تحقیقات نشان می دهد که بعد از تولد اولین فرزند، رضایت زناشویی کاهش می یابد ( برادت[20]، 1989) . زوج ها به دلیل فعالیت های زیاد در مراقبت از بچه، خسته می شوند. بیشتر زوج ها در طول سال اول تولد بچه به نقش های کلیشه ای برمی گردند. کیفیت فعالیت های جنسی کاهش می یابد و ارتباط ها آسیب می بیند (گاتمن و نوتاریوس،2002).
در طول دوره انتقال به مرحله والدینی زوج ها بیشترین نرخ طلاق و مشکلات مربوط به ازدواج را گزارش می دهند(کارتر و مک گلدریک ویتبرن[21]،2008) . والد شدن هر یک از زوج ها، آن ها را در معرض خطر فشارهای زناشویی و فردی قرار می دهد ( کوکس،پالی،بارچینال و پاین[22]، 1999) . مطالعات اخیر نشان داده اند که زنان و مردان در این دوره از زندگی، در معرض افزایش افسردگی قرار دارند (کوان وکوان، همینگ و میلر[23]، 1991 ).
مطالعات اخیر از این عقیده که رضایت زناشویی بعد از والدشدن کاهش می یابد، حمایت می کنند ( کوان وکوان، 1992) . تحقیقات ثابت می کند که نارضایتی ، مرزهای قومی و نژادی را درمی نوردد. زوج های سیاه پوست و سفیدپوست آمریکایی و آفریقایی تبار، هر دو رضایت زناشویی پایین و نیز تعارض های فراوانی را نسبت به دوره قبل گزارش می کنند ( کروهان[24]،1996). با توجه به اینکه این تحقیقات در کشورهای دیگر صورت گرفته است و آمار دقیقی از رضایت زناشویی زنان بعد از انتقال به مرحله والدینی در ایران وجود ندارد، اما چنین به نظر می رسد این دوره یک مرحله پر التهاب و پر تنشی برای زوجین است. پس ضرورت این تحقیق در ایران احساس می شود.
همچنین با توجه به اهمیت سلامت روانی مادران که نقش بسیار پررنگ و مهم در بهزیستی سلامت روانی اعضای خانواده دارند.به عنوان مثال سطح بالای اضطراب مادران در این دوره باعث افزایش اضطراب کودکان شده و منجر به شکل گیری دلبستگی نا ایمن در دوره بزرگسالی می شود. همچنین انتقال به زیر منظومه والدینی باعث افزایش استرس برای مردان وزنان و کاهش کوتاه مدت رضایت زناشویی برای زوجها می شود که اگر به خوبی چالشها و تغییرات شناخته نشوند منجربه نارضایتی های مزمن و حل نشده در خانواده می گردد. پس نیاز است مؤسسات و مراکز روان شناختی و مشاوره در زمینه آماده سازی زوجین برای انتقال از زیر منظومه زن و شوهری به زیر منظومه والدینی خدماتی را به صورت فردی یا گروهی ارائه نمایند لازمه ارائه این گونه خدمات شناخت علمی و دقیق چالش ها، شناسایی تغییرات مادران در دوره انتقال به مرحله والدینی است. بنابر این هدف از این پژوهش به شرح زیر است:
1- شناسایی تغییرات، چالش ها و نیازهای زنان در دوره انتقال به مرحله والدینی.
2- کمک به بالا بردن رضایت زناشویی زنان از طریق شناسایی عوامل موثر بر رضایت زناشویی در دوره انتقال به مرحله والدینی.
3- پر کردن خلأ مطالعاتی در زمینه انتقال به مرحله والدینی و فراهم سازی زمینه برای مداخلات درمانی در این دوره.
4- کاهش اضطراب های زنان در مرحله انتقال به مرحله والدینی و شناسایی عوامل موثر بر اضطراب های آن ها در این دوره.
سئوال ها پژوهش - زنان در انتقال به مرحله والدینی چه چالش ها و تغییراتی را تجربه می کنند؟
- آیا رضایت زناشویی زنان در انتقال به مرحله والدینی تغییر می کند؟
تعریف نظری و عملی مفاهیم - تعریف نظری تغییرات و چالش ها در انتقال به مرحله والدینی: هر نوع دگرگونی که برای زنان در زمان والد شدن در زندگی آن ها ایجاد می شود و رویه زندگی آن ها را متفاوت با مرحله قبل از تولد نوزاد می سازد من جمله کاهش صمیمیت در ارتباطات، تغییر در روابط جنسی، زمان تفریح و استراحت، تقسیم وظایف خانه، فعالیت های اجتماعی، روابط اجتماعی(زیلباخ[25]،1989) .
- تعریف عملیاتی: چالش ها و تغییرات :. در این پژوهش چالش ها و تغییرات ازطریق مصاحبه با زنان در مورد تجاربشان بعد از ورود فرزند و تغییراتی که پس از تولد فرزند، زنان تجربه کرده اند و بطور بارزی متفاوت با سبک زندگی آنها قبل از ورود فرزند است مثل تغییر در اوقات فراغت، فعالیت های جنسی، تقسیم کار، هویت خود، ارتباط با همسر بررسی شد.
-تعریف نظری رضایت زناشوی
حالتی از رضایت مندی در ازدواج است که به وسیله ادراک درون فردی (واکنش تجربه شده درونی) یا یک ادراک بین شخصی (یعنی سازش بین انتظارات یکی و رفتار دیگری) تعریف می شود. تمرکز رضایت زناشویی احتمالاً بر رضایت مندی از فرصت ها، تصمیم گیری، درآمد، سبک زندگی، ارتباط، رابطه جنسی یا دوستان است (کلور،2010).
- تعریف عملیاتی: براساس سئوالات نیمه ساختار یافته ایی که محقق از زنان در مورد ابعاد رضایت زناشویی(بر رضایت مندی از فرصت ها، تصمیم گیری، درآمد، سبک زندگی، ارتباط، رابطه جنسی یا دوستان است) می پرسید و زنان ادراکات و احساسات خود را بیان می کردند
- تعریف نظری انتقال به مرحله والدینی: مرحله ایی که زوجین از روابط دونفره وارد رابطه سه نفره می شوند. پدر یا مادر شدن واقعه ایی جسمی، روانی و اجتماعی است که اساسا روش زندگی زوج ها را دگرگون می کند و بر نحوه زندگی زوجین و روابط زناشویی آنها و تنش های پدر و مادرانه تاثیر گذار خواهد بود(گلادینگ[26]،2002)
- تعریف عملیاتی: با تولد اولین فرزند زوجین وارد مرحله جدید از زندگی خود می شوند . در این پژوهش انتقال به مرحله والدینی به دوره ایی گفته می شود که اولین فرزند متولد شده است و فرزند آنها زیر سه سال است.
[1] Carr, A.
[2] Cox, M. J., Paley, B., Burchinal, M., & Payne, C. C.
[3] Pacey, S.
[4] Gjerdignen & Center
[5] Gottman, J.M., & Notarius, C.J.
[6] Pacey, S.
[7] Cowan & cowan
[8] MacDermid, S. M., Huston, T. L., & McHale, S. M.
[9]Lawrence, E., Rothman, A. D., Cobb, R. J., Rothman, M. T., & Bradbury, T. N.
[10] Lu, L.
[11] Cowan, P. A., & Cowan, C. P.
[12] Doss, B. D., Rhoades, G. K., Stanley, S. M., & Markman, H. J.
[13] Twenge, J. M., Campbell, W. K., & Foster, C. A.
[14] Kluwer, E.
[15] Engfer, M.
[16] Kluwer, E. S., & Johnson, M. D.
[17] Moss, P., Bolland, G., Foxman, R., & Owen, C.
[18] Huston, T. L., & Vangelisti, A. L.
[19] Dew,j,&Wilcox,w.b.
[20] Bradt, J. O.
[21] Carter, B., McGoldrick, M., & Whitbourne, S
[22] Cox, M. J., Paley, B., Burchinal, M., & Payne, C. C.
[23] Cowan, C. P., Cowan, P. A., Heming, G., & Miller, N. B.
[24] Crohan, S. E.
[25] Zilbach,j.j.
[26] Glading,s.


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
چالش‌ها، تغییرات رضایت زناشویی


انتقال به مرحله والدینی


دانلودپایان نامه


word


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه