دانلود رایگان


بررسي تاثیر 12 هفته برنامه توانبخشي قلبي بر كيفيت - دانلود رایگاندانلود رایگان بيماري­هاي عروق كرونر[1]، مهمترين اختلال قلبی­ عروقي و يك مشكل مهم بهداشتي در كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته مي­باشد. به طوري كه در شروع قرن بیستم، اخت

دانلود رایگان
بررسي تاثیر 12 هفته برنامه توانبخشي قلبي بر كيفيت زندگي،افسردگی و اضطراب بيماران جراحی عروقفهرست مطالب:
1- فصل اول : طرح تحقیق..1
2- فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق . ..12
............................................................................................................ .......13
.................................................................................. ......15
.................................................................................. .........18
.............
2-2- برنامه توانبخشی قلبی............................................................................................................. 24
1-2-2- هدفها ونتایج توانبخشی قلبی.................................................................................................. 24
2-2-2- اثر فعالیت بدنی بر عروق کرونری......................................................................................... 26
3-2-2- آزمون ورزشی......................................................................................... ........................... 28
.................. ...............................................................................................35
1-3-2-کیفیت زندگی و ابعاد ان.................................................................. ................... ............ 35
2-3-2-کیفیت زندگی و توانبخشی قلبی................................................................................. ...... 37
................................................................................................................38
1-4-2-اختلال افسردگی و ابعاد ان................................................................................ .............. 38
2-4-2-اپیدمیولوژی افسردگی................................................................................ . . .................. 39
.................................40
1-5-2-مفهوم اضطراب..............40
3-5-2-اضطراب و سیستم قلبی و عروقی.................................................................................... ........41
4-5-2- اضطراب و توانبخشی قلبی ................................................................................ ... ....... ........42
...............43
1-6-2- تحقیقات انجام شدهداخلی................................................................................ ... ....... ........43
2-6-2- تحقیقات انجام شده خارجی............................................................................... ......... ........44
3- فصل سوم : روش شناسی ........... .............................................. .... .... .......48
4- فصل چهارم : یافته های تحقیق ..................................................... .. .....56
5- فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری ..............................................................67
1-4-5 پیشنهادهایی برای مطالعات بیشتر.......................................................................................................76
6- فهرست منابع ...........................................................................................78
7- پیوست ....................................................................................................89
1-1)مقدمه:
2-1) تعریف مساله و ضرورت انجام پژوهش:


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
12 هفته برنامه توانبخشي قلبي


كيفيت زندگي،افسردگی و اضطراب


بيماران جراحی عروق


word


دانلود پایان نامه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه