دانلود رایگان


quot;بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی با نقد - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان
"بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی با نقد شوندگی و بازده سهام" چکیده
ارزش افزوده اقتصادی یکی از کاراترین معیارها بر ای ارزیابی عملکرد مدیران است. معیار اقتصادی دیگر که تفاوت بین ارزش بازار شرکت و سرمایه بکار گرفته شده در شرکت را نشان می دهد ارزش افزوده بازار است. در این پژوهشتلاششدهاستتارابطهبينارزش افزوده اقتصادی با نقد شوندگی و بازده سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسي شود. براي اين منظور نمونه اي مشتمل ---- شرکت می باشند که در طی سالهای ---- تا ----- در بورس حضور داشته اند وصورتهای مالی آنها در دسترس باشد و سال مالی آنها طی دوره مذکور تغییر نکرده باشد همچنین پایان سال مالی آنها در پایان اسفند ماه هر سال باشد وشرکتهایی که سهام آنها در سالهای مذکور مورد دادوستد قرارگرفته باشد. با اعمال شرایط فوق تعداد اعضای جامعه آماری به ----- شرکت کاهش یابد. نقد شوندگی و بازده سهام متغیرهای وابسته تحقیق، ارزش افزوده اقتصادی متغيرهاي مستقل و متغیرهای کنترلی شامل اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام می باشد. در اين پژوهش از مدل رگرسیونی استفاده شده است. نتايج پژوهش نشان ميدهد،بین ارزش افزوده اقتصادی و نقد شوندگی سهام رابطه مثبت و معنا دار وجود دارد. همچنین بین ارزش افزوده اقتصادی و بازده سهام رابطه مثبت و معنا دار وجود دارد. در نهایت نتایج نشانگر این است که، بین رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی با نقد شوندگی بازار سهام و بازده سهام تفاوت معناداری وجود دارد.

واژه های کلیدی: ارزش افزوده اقتصادی، نقد شوندگی، بازده سهام


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق درباره آنيتا گونزالز و حكايت‌هاي ناگفته

تحقیق درمورد سازمان حكومتي در صدر اسلام

دانلود مبانی نظری سبک دلبستگی و انواع نظریات

جوشکاری آرگون

کاهش جریان نشتی با استفاده از تکنیک جایگزینی

تاریخچه هندبال

کارآفرینی پرواربندي جوجه شترمرغ 17 ص

پایگاه داده

ترجمه مقاله رفتار كارآفرينانه در يك موسسه بزرگ

مقاله درمورد انرژی ، کار و گرما