دانلود رایگان


نمونه گزارش تخصصی آموزگاردبستان پایه سوم چگونگی - دانلود رایگاندانلود رایگان نمونه گزارش تخصصی آموزگاردبستان پایه سوم چگونگی برطرف کردن مشکل بیش فعالی دانش آموزم جواد.در قالب ورد وقابل ویرایش در31 صفحه بهترین نمونه درفضای مجازی

دانلود رایگان
نمونه گزارش تخصصی آموزگاردبستان پایه سوم چگونگی برطرف کردن مشکل بیش فعالی دانش آموزم جواد.نمونه گزارش تخصصی آموزگاردبستان پایه سوم چگونگی برطرف کردن مشکل بیش فعالی دانش آموزم جواد.در قالب ورد وقابل ویرایش در31 صفحه بهترین نمونه درفضای مجازی
اهمیت وضرورت تحقیق یکی از مشکلات عمده مدارس ماکمک نکردن به دانش آموزان مشکل دار است.متاسفانه مد ارس به جای آنکه آماده کمک به کسانی که عقب افتادگی یامشکل ناسازکاری دارند بیشترآنهاراازخود دورمی سازند.وحالت دفعی از خود نشان می دهند.اغلب مدارسبه دنبال دانش آموزان قوی وبا نمره بالاهستند وبیشتر مواقع به تشویق وتکریم آنهامی پردازطند .در مقابل دانش آموان به ظاهر ضعیف مورد بی مهری قرار می گیرند وبه طور ناخواسته آنهارا رها وسرکوب می کنند (میر کمالی.1379.ص74) بي انضباطي دانش آموزان همواره موجبات رنج وزحمت والدین واطافیان را فراهم می سازد وگاهی این رفتار به حدی شدید است که موجب رنج وعذاب افراد عادی نیز می گردد.وگاه افراد را از راه تحصیل نیز باز می دارد.وبه کار هایی مانند بد دهنی وانحرافات دیگر اخلاقی مبتلا می گرداند (حمزه گنجی.1387.ص52)لذا بر ما خدمتکاران امر آ.پ یک تکلیفاست که با استفاده از منابع گوناگون وشیوه های صحیح نسل جوان وسرمایه های کشور را هدایت کنیم. اهمیت وضرورت این تحقیق از اینجا ناشی شده که دانش آموزمورد نظر این گزارش تخصصی مشکلش احتمالاکاهش خواهد یافت.زیرا وقتی علل مشخص شود راه حل هم مشخص ودر نتیجه مشکل نیز حل خواهد شدونتایج بدست آمده از آن می تواند در موارد مشابه مورد استفاده سایر همکاران ودست اندر کاران امر تجوادم وتربیت قرار گیرد. پیشینه گزارش تخصصی : تحقیقی درمرکز تربیت معلم شهید بهشتی مشهد باموضوع:روش های افزایش انضباط در بین دانش آموزان دوره ی ابتدایی توسط اقای سعید ابراهیمی به راهنمایی آقای دکتر تلخابی دربهار 90 صورت گرفته است.راههايي پيشنهادی و نحوه استفاده از روش ها را نيزمورد بحث قرار داده است.با توجه به تحقيق "كانين "كه مشكلات بي انضباطي را از اقدامات پيش گيرانه ي معلم مي داند. راههاي براي پيش گيري اين عمل ارائه می شود. سپس علل بي انضباطي را بررسي كرده و راههايي براي كاهش اين علل ارائه خواهد شد. براي برخورد با رفتارهاي بي انضباطي و بي انضباطانه نيز باتوجه به ديدگاههاي دانشمندان ،معلم ،مدرسه،دانش آموز و اجتماع همچنین آقای حسین پیریایی در مقاله ای به بررسی اهميت و ضرورت نظم و انضباط در كلاس روش تدريس مناسب راه ها و فنون ايجاد نظم كلاس و يا مديريت كلاس ويژگي هاي رفتاري و اخلاقي يك معلم و رابطه ي آن با ايجاد نظم كلاس پرداخته است . همچنين در اين مقاله ضمن تبيين وتوضيح موارد ذكر شده و ارائه ي راه حل هاي كاربردي بر مبناي تئوري هاي علم تعليم و تربيت در رابطه با موضوع مقاله ، در پايان پيشنهادهايي نيز براساس موضوع مهم مديريت كلاس كه همه ي معلمان و استادان دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي با آن درگير مي باشند ، ارائه کرده اند.... منابع 1-قشلاقی،محمد_1371_مبانی تحقیقات تجربی_چاپ اول____انتشارات المپیک ورزش. 2-قاسمی پویا،اقبال_1383_عملی پژهش درعمل_چاپ دوم__انتشارات پژوهشکده تجوادم وتربیت 3-میلانی فر،بهروز_1384_روان شناسی کودکان ونوجوانان استثنایی_چاپ هشتم نشرقومس 4-تبریزی،مصطفی_1380_درمان اختلالهای خواندن،تهران،انتشارات خلاق 5-سیف نراقی_مریم ونادری_1379_نارسایهای ویژهدریادگیری،تهران،انتشارات مکیال 6-احدی،حسن_1387_اختلالهای یادگیری(ازنظریه تاعمل)_تهران-نشرارسباران 7-کاکاوند،جواد_1385_روان شناسی وآموزش کودکان استثنای_تهران_نشرروان 8-سیف-جواد _1387_رون شناسی پرورش نوین چاپ دوم_نشردوران 9-کاپلدن،هارولد،ای،سادوک، (1377)،اختلالهای رفتاری وروانی دوران کودکی ونوجوانی_ترجمه زهرا الله قاضل_شیراز_انتشارات راهگشا 10-امیرحسینی،خسرو_1384_مهارت پژوهشگری درآموزش(گزارش تخصصی) نمونه گزارش تخصصی آموزگاردبستان پایه سوم چگونگی برطرف کردن مشکل بیش فعالی دانش آموزم جواد.در قالب ورد وقابل ویرایش در31 صفحه بهترین نمونه درفضای مجازی دراین قسمت خریدو دانلودکنید.

دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
گزارش تخصصی پایه سوم دبستان


گزارش تخصصی معلم سوم دبستان


گزارش تخصصی آموزگارسوم دبستان


گزارش تخصصی کلاس سوم دبستان


گزارش تخصصی پایه سوم ابتدایی


گزارش تخصصی معلم سوم ابتدایی


گزارش تخصصی آموزگارسوم ابتدایی


گزارش تخصصی کلاس سوم ابتدایی


گزارش تخصصی معلم دبستان


گزارش تخصصی مقطع ابتدایی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


شماره مجازی چین

دانلود پایان نامه برآورد تامین فضای پارکینگ

تحقیق درباره مفاهیم اولیه حسابداری صنعتی

آمار و احتمال 1 سال 88 87 هر دو نیمسال

تاثیر ناهمسانگردی تراوایی بر نتایج چاه آزمایی

پکیج اددممبر واقعی

برقراری ارتباط و تعامل اجتماعی در قالب طراحی

تحقیق درباره امام حسن

كشاورزي و دامداري

همراه کتاب رزوه هاوپیچها