دانلود رایگان


مقاله درمورد افت تحصیلی - دانلود رایگاندانلود رایگان تعداد صفحه : 21تعريف افت‌ تحصيلي كاربرد‌ اصطلاح افت ‌تحصيلي يا اتلاف د‌ر آموزش و پرورش، از زب

دانلود رایگان
مقاله درمورد افت تحصیلیفرمت فایل: ورد- Word
مرجع فایل - قابل ویرایش )
تعريف افت تحصيلي كاربرد اصطلاح افت تحصيلي يا اتلاف د ر آموزش و پرورش، از زبان اقتصاد د انان گرفته شد ه و آموزش و پرورش را به صنعتي تشبيه مي كند كه بخشي از سرمايه و مواد اوليه را كه بايد به محصول نهايي تبد يل مي شد ، تلف كرد ه و نتيجه مطلوب و مورد انتظار را به بار نياورد ه است. البته كاربرد اصطلاح قصور و واماند گي د ر تحصيل مطلوب تر است. وقتي صحبت از افت تحصيلي مي شود ، منظور تكرار پايه تحصيلي د ر يك د وره و ترك تحصيل پيش از پايان د وره است. به عبارت د يگر افت تحصيلي شامل جنبه هاي مختلف شكست تحصيلي، چون غيبت مطلق از مد رسه، ترك تحصيل قبل از موعد مقرر، تكرار پايه تحصيلي، نسبت ميان سنوات تحصيلي د انش آموز و سال هاي مقرر آموزش و كيفيت نازل تحصيلات مي شود . منظور از افت تحصيلي كاهش عملكرد تحصيلي و د رسي د انش آموز از سطح رضايت بخش به سطح نامطلوب است. افت تحصيلي يعني د انش آموز د ر هنگام تحصيل بعد از يك د وره موفقيت تحصيلي يا متوسط، به تد ريج ظرفيت ياد گيري او كاهش يافته و يا تكرار پايه تحصيلي د اشته باشد . به طوركلي نمرات او نسبت به ماه قبل يا سال هاي قبل سير نزولي محسوس از خود نشان مي د هد . افت تحصيلي به عنوان شاخص اتلاف آموزشي، از نظر مفهوم عام به هر گونه ضعف د ر سواد آموزي و يا وجود بيسواد ي گفته مي شود . اما از نظر مفهوم خاص عبارت از محقق نشد ن انتظارات آموزشي و شكست د ر اهد اف آموزشي است و نا بساماني د ر فرآيند ياد د هي - ياد گيري را د ر برمي گيرد . ناكامي هاي تحصيلي به شكل گريز از مد رسه، تجد يد ي، مرد ود ي و ترك تحصيلي به منصه ظهور مي رسد . تاريخچه افت تحصيلي افت تحصيلي از د ير باز مورد نظر سياست گذاران، برنامه ريزان آموزشي، مسؤولان آموزشي و خانواد ه ها بود ه و همگي از خسارات ناشي از افت تحصيلي د انش آموزان د ر جنبه هاي ماد ي و انساني آن آگاهي د اشته اند . به نظر مي رسد افت تحصيلي به مفهوم عام آن از گذشته د ور، حتي د وران باستان و از صد ر اسلام د ر
قسمتی از محتوی متن پروژه میباشد که به صورت نمونه ، بعد از پرداخت آنلاین در فروشگاه فایل آنی فایل را دانلود نمایید .
پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پاییندریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پرسشنامه از خود بیگانگی شغلی

دانلود پاورپوینت خواص مکانیکی و فیزیکی تخته

مبانی نظری و پیشینه شاخص رتبه بندی آموزش و پرورش

تحقیق درباره فرانك لويدرايت 10 ص

مطالعه تطبیقی آثار حقوقی اخذ تابعیت مضاعف در

تاریخچه خودرو

پروژه كارآموزي در مورد تاسيسات موتور خانه و

کاسنی

مقاله درباره به سوي اخلاق جهاني 37 ص

تحقیق درباره حق شرط يا تحديد تعهد