دانلود رایگان


تحقیق درمورد آمپرسنج برای اندازه گیری جریان - دانلود رایگاندانلود رایگان تعداد صفحه : 4  آمپرسنجبرای اندازه گیری جریان: برای اندازه گیری جریان گالوانومتر یا آمپرسن

دانلود رایگان
تحقیق درمورد آمپرسنج برای اندازه گیری جریانفرمت فایل: ورد- Word
مرجع فایل - قابل ویرایش )
  آمپرسنجبرای اندازه گیری جریان: برای اندازه گیری جریان گالوانومتر یا آمپرسنج باید طوری اتصال دادهشود که جریان کل مدار بتواند از آن عبور کند. برای این منظور باید در نقطه ایمداررا قطع و دو انتهایش را به قطب آمپرسنج وصل کرد. به عبارت دیگر آمپرسنج را باید به طوری متوالی در مدار قرار داد. چونجریان حالت ثابت را اندازه می گیریم. اینکه وسیله را به کدام قسمت از مدار وصل کنیماهمیتی ندارد در صورتیکه درجریانهای متغییرچنین نیست. ولت سنجبرای اندازه گیری ولتاژ: با استفاده از گالوانومتر نه فقط جریان بلکهولتاژرا نیز میتوان اندازه گرفت. زیرا بنابرقانوناهماین کمیت ها متناسبند. اگر دو کمیت با یکدیگر متناسب باشند با وسیله ای کهبه طور مناسب مندرج شده باشد می توان هر دو کمیت را اندازه گرفت. مثلاًتاکسی مترکه فاصله طی شده را اندازه میگیرد، می توان برحسب کیلومتر مدرج کرد. ولی چون کرایه با فاصله متناسب است، درجاتشمارنده را بطور مستقیم به پول پرداختی مدرج می کنند. به طوری که مستقیماً کرایه رانشان می دهد. به همین ترتیب صفحه گالوانومتر را می توان طوری مدرج کرد کهبتواند بطور مستقیم هم جریان برحسب آمپر عبور کرده از وسیله و هم ولتاژ دو سر آن رابرحسبولتاندازه بگیرد. بنابر این گالوانومتری کهبرای جریان مدرج می شودآمپرسنج، در حالی که وسیله ای که برایولتاژ مدرج می شودو لت سنجنام دارد. دستگاه ها ی مرکب: در حالت کلی اگر جریان I از گالوانومتر عبورکند، باید بین قطب های ورودی و خروجی آن ولتاژ معین U وجود داشته باشد. فرض کنید کهمقاومت داخلیگالوانومتر یعنی مقاومت قسمتهایی از آن که جریان از آنها عبور می کند، R باشد (برای گالوانومتر ها بامغناطیسدائمی R مجموعتابو سیم های رابط است، در حالی که برایگالوانومترهای باسیم افروزشی R مجموع مقاومت سیم گرم شده ورابط هاست). بنابرقانوناهم U=IR می باشد. پس برای یک گالوانومتر معین ، هر مقدار از جریان با مقدارمعینی از ولتاژ در دو سر
قسمتی از محتوی متن پروژه میباشد که به صورت نمونه ، بعد از پرداخت آنلاین در فروشگاه فایل آنی فایل را دانلود نمایید .
پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پاییندریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مقاله درباره نمازآرامش بي انتها در پيشگاه

بررسی معماری دوران قاجارتا معاصر

ورزش درمانی و علل بروز کمردرد‎

جابجایی دستی وسایل

مبانی نظری و پیشینه تحقیق خواندن و مطالعه

انجمن های سری در انقلاب مشروطیت نوشته اسماعیل

انجمن های سری در انقلاب مشروطیت نوشته اسماعیل

دانلود پکیج کامل کتاب مزرعه حیوانات quot;فارسی و

دانلود مقاله سرویس و تعمیر کولر گازی و یخچال

خلاصه‌ی کتاب برنامه سازی پیشرفته C