دانلود رایگان


پایان نامه ارتباط بین ساختارهای رقابتی محصولات و - دانلود رایگاندانلود رایگان در این پژوهش ارتباط بین ساختارهای رقابتی محصولات و ساختارهای تامین مالی با محافظه کاری مشروط در گزارشگری مالی مورد ارزیابی قرار گرفته است.

دانلود رایگان
پایان نامه ارتباط بین ساختارهای رقابتی محصولات و ساختارهای تامین مالی در گزارشگری مالیعنوان پایان نامه : ارتباط بین ساختارهای رقابتی محصولات و ساختارهای تامین مالی در گزارشگری مالی ‎‎
قالب بندی: PDF
شرح مختصر : در این پژوهش ارتباط بین ساختارهای رقابتی محصولات و ساختارهای تامین مالی با محافظه کاری مشروط در گزارشگری مالی مورد ارزیابی قرار گرفته است. از عوامل مهم اتخاذ رویکردهای محافظه کارانه، افزایش فشارهای رقابتی می باشد. اما اتخاذ رویکرد محافظه کاری باعث کاهش انتظارات از عملکرد آتی واحدهای تجاری نیز می باشد. این تحقیق متشکل از دو بخش است، در بخش اول ارتباط بین ساختارهای رقابتی محصولات و محافظه کاری مشروط بررسی شده است و در بخش دوم نیز ارتباط بین ساختارهای تامین مالی و محافظه کاری مشروط مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای این منظور از اطلاعات شرکتهای عضو بورس تهران بر روی سالهای 1380 تا 1388 استفاده شده است. جهت سنجش محافظه کاری مشروط از مدل باسو (1997) استفاده شده است و جهت ارزیابی اثر رقابت و تامین مالی بر روی محافظه کاری مشروط، ساختارهای رقابتی و تامین مالی به مدل باسو اضافه شده اند. رقابت حالت چند بعدی دارد که مهمترین آنها شامل قابلیت جانشینی، حجم تقاضا، موانع ورود، نسبت تمرکز، و تعداد شرکت می باشند. ارتباط بین ابعاد پنچ گانه رقابت و محافظه کاری مشروط در قالب پنچ فرضیه اختصاصی بررسی شده است. سپس با استفاده از این ابعاد، متغیر ترکیبی برای سنجش رقابت بدست آمده و در قالب فرضیه کلی، ارتباط بین رقابت و محافظه کاری مشروط حسابداری بررسی شده است. آزمون فرضیه های اختصاصی بیانگر این است که بر خلاف انتظار بین قابلیت جانشینی و محافظه کاری مشروط ارتباط معکوس و معنادار وجود دارد. ارتباط بین حجم تقاضا و تعداد شرکتهای عضو صنایع با محافظه کاری مشروط مطابق انتظار، مثبت و معنادار است. همچنین ارتباط بین موانع ورود و محافظه کاری مشروط مطابق میل، معکوس و معنادار است. نهایتا بین نسبت تمرکز و محافظه کاری مشروط بر اساس پیش بینی ها ارتباط معکوس، ولی ضعیف مشاهده می شود. آزمون فرضیه کلی نیز نشان داد بین ساختارهای رقابتی محصولات و محافظه کاری مشروط در گزارش گری مالی ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد. نتایج بخش دوم تحقیق نشان داد که شرکتهایی که از طریق بدهی های بلند مدت تامین مالی می کنند، بر خلاف انتظار، نه در دوره ی تامین مالی و نه در دوره ی قبل از آن سطح محافظه کاری مشروط را کاهش نمی دهند. اما شرکتهایی که از طریق حقوق صاحبان سهام تامین مالی می کنند، مطابق انتظار، هم در دوره تامین مالی و هم در دوره قبل از آن، سطح محافظه کاری مشروط در گزارشگری مالی را کاهش می دهند.
فهرست :
فصل اول؛ کلیات تحقیق
مقدمه
تشریح و بیان موضوع
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
نتایج مورد انتظار و اهداف اساسی پژوهش
استفاده کنندگان از نتایج پایان نامه
فرضیه های تحقیق
روش تحقیق
مدلهای تحقیق
متغیرهای تحقیق
تعریف واژه گان کلیدی
خلاصه فصل
چارچوب فصول بعد
فصل دوم؛ مبانی نظری و ادبیات تحقیق
مقدمه
مفید بودن اطلاعات مالی
مفهوم محافظه كاري
دیدگاههای محافظه کاری
دیدگاه قراردادی
دیدگاه دعاوی حقوقی
دیدگاه تقاضای منظم محافظه کاری
دیدگاه مالیاتی
دیدگاه هزینه های سیاسی
رقابت در بازار
انواع محافظه کاری
محافظه کاری نامشروط
محافظه کاری مشروط
اندازه گیری محافظه کاری
معيار عدم تقارن زمانی در شناسایی سود و زیان
معيار محافظه كاري مبتني بر ارزشهاي بازار
معيارهاي محافظه كاري مبتني بر اقلام تعهدي
معیار چولگي منفي توزيع سود و جريانهاي نقدي
عوامل موثر بر محافظه کاری
رقابت در بازار
محافظه کاری حسابداری و ساختارهای رقابتی محصولات
انواع رقابت و محافظه کاری حسابداری
محافظه کاری حسابداری و رقابت برای جلوگیری از ورد رقبای جدید (بالقوه)
محافظه کاری حسابداری و رقابت با شرکای (رقبای) حاضر در صنعت (بالفعل)
اندازه گیری رقابت
تامین مالی و محافظه کاری حسابداری
پیشینه تحقیق
تحقیقات خارجی
تحقیقات داخلی
فصل سوم؛ روش تحقیق
مقدمه
روش تحقيق
جامعه آماری
نمونه آماری
فرضیه ها و مبانی نظری آنها
طریقه استخراج مدلها
روش گردآوری داده ها
روش هاي آماري مورد استفاده
خلاصه فصل
فصل چهارم؛ تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها
مقدمه
بخش اول؛ بررسی ارتباط بین ساختارهای رقابتی محصولات و محافظه کاری مشروط حسابداری
آمار توصیفی
ضرایب همبستگی
آزمون مدل باسو
نتایج آزمون فرضیه های بخش اول (ارتباط ساختارهای رقابتی و محافظه کاری مشروط حسابداری)
بخش دوم؛ بررسی ارتباط بین ساختارهای تامین مالی و محافظه کاری مشروط حسابداری
آمار توصیفی
جدول ضرایب همبستگی بخش دوم
نتایج آزمون فرضیه های بخش دوم (ارتباط ساختارهای تامین مالی و محافظه کاری مشروط حسابداری)
بررسی فروض خطی رکرسیون
خلاصه فصل
فصل پنجم؛ خلاصه و نتیجه گیری
مقدمه
خلاصه و نتیجه گیری
محدودیت های تحقیق
پیشنهادهای کاربردی تحقیق
پیشنهاد برای تحقیقات آتی
منابع و ماخذ


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
آزمون مدل باسو


آمار توصیفی


انواع محافظه کاری


بررسی فروض خطی رکرسیون


تامین مالی و محافظه کاری حسابداری


تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


حقوق خصوصی -حقوق تجارت و حقوق بین الملل

قابل استفاده دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد حقوق خصوصی و حقوق تجارت بین الملل و بین ...

حقوق خصوصی -حقوق تجارت و حقوق بین الملل

قابل استفاده دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد حقوق خصوصی و حقوق تجارت بین الملل و بین ...

منبع جامع حسابداری و مدیریت مالي - دانلود رايگان كتاب و

منبع جامع حسابداری و مدیریت مالي - دانلود رايگان كتاب و مقالات - علی معصوم بیگی - منبع ...

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

ردیف عنوان دانشجو دانشکده گروه تاریخ دفاع; ردیف عنوان دانشجو دانشکده گروه تاریخ دفاع

استان شدن سبزوار ، نیشابور و تربت حیدریه با رمز …

چنین است که امروز مشاهده می کنیم شهرهای بزرگی چون سبزوار ، تربت حیدریه و نیشابور و ...

مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران|آموزش …

محتوای دوره های اسفند ماه مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران. اطلاعیه پذیرش و پیش ثبت ...

حقوق خصوصی -حقوق تجارت و حقوق بین الملل

قابل استفاده دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد حقوق خصوصی و حقوق تجارت بین الملل و بین ...

مقاله بیس بانکی مدیریت امور مالی انجام پایان نامه

فقط مشاوره در انجام پایان نامه انتخاب موضوع پایان نامه سمینار پروپوزال انتخاب موضوع ...

حقوق خصوصی -حقوق تجارت و حقوق بین الملل

قابل استفاده دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد حقوق خصوصی و حقوق تجارت بین الملل و بین ...

مهندسی صنایع - Apply Abroad

مهندسی صنایع چیست؟ تعریف مهندسی. مهندسی ، شامل کاربرد روشهای تجزیه و تحلیل اصول ...

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و

آدرس: تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف

دانشکده هنر

ردیف عنوان دانشجو دانشکده گروه تاریخ دفاع; ردیف عنوان دانشجو دانشکده گروه تاریخ دفاع

مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران|آموزش …

محتوای دوره های اسفند ماه مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران. اطلاعیه پذیرش و پیش ثبت ...

مقاله درباره حمام هاي صخره اي آذربايجان شرقي

دانلود تحقیق آماده در قالب word با عنوان كنترل هاي

پایان نامه در مورد شرايط‌ اساسي‌ صحت‌

آبیاری و کوددهی

دانلود تحقیق آماده در قالب word با عنوان كنترل هاي

تحقیق درباره تئوری آزمایش فنر

نقد نمایشنامه Henrietta by Karen Jones Meadows

تحقیق درمورد فرآورده‌هاي عايق‌كاري حرارتي جديد

تحقیق درباره ويژگيهاى ياران امام زمان

پاورپوینت تاریخچه مواد مخدر