دانلود رایگان


مقاله180 بررسي تأثير فعاليت هاي عمراني ، اقتصادي - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان
مقاله180-بررسي تأثير فعاليت هاي عمراني ، اقتصادي اداره جهاد كشاورزي شهرستان 180صكرج بر روند مهاجرت روستائيان بخش اشتهاردچكيده :
1-1مقدمه:
1-2 مهاجرت كمك به جريان توسعه يا سدي در مقابل آن:
1-3 بيان مساله:
1-4مروري بر تاثيرات برنامه هاي عمراني (1356-1327)درروند مهاجرت روستائيان به شهرها:


1-4-1:برنامه عمراني (1334-1227):
1-4-2 برنامه عمراني دوم(1344-1331):
1-4-3 برنامه عمراني سوم(1346-1342):
د:برنامه عمراني چهارم(1351-1347):
1-4-5 برنامه عمراني پنجم(1356-1352):
1-5 اهميت موضوع:
Addo)
(Ishikawa.1978)
1-6 دلايل انتخاب موضوع
1-7 تعاريف عملياتي:
1-8 محدوده تحقيق:
1-8-1 معرفي اجمالي شهرستان كرج:
1-8-2 موقعيت شهرستان كرج 1-8-3 توسعه ورونق اقتصادي شهرستان كرج:


1-8-4 جمعيت شهرستان كرج جدول شماره (1-1)
تعداد خانوار و جمعيت در بخش مركزي به تفكيك شهر و دهستان :
نام دهستان و مناطق
تعداد خانوار معمولي
تعدادجمعيت ( نفر)
1
دهستان كمال آباد (كمال شهر )
8910
48227
2
دهستان محمد آباد (محمد شهر و مشكين دشت)
20884
100983
3
دهستان گرمدره
3020
13839
4
شهر ماهدشت
6049
28976
5
شهر كرج
208420
940968
جدول شماره (1-2)
تعداد خانوار و جمعيت بخش آسارا به تفكيك دهستان
نام دهستان و مناطق
تعداد خانوار معمولي
تعدادجمعيت ( نفر)
1
دهستان آدران
1432
5665
2
دهستان نساء
935
4152
3
دهستان آسارا
659
2501


جدول شماره (1-3)
تعداد خانوار و جمعيت بخش اشتهارد به تفكيك شهر و دهستان
نام دهستان و مناطق
تعداد خانوار معمولي
تعدادجمعيت ( نفر)
1
دهستان رحمانيه (پلنگ آباد)
1154
5646
2
شهر اشتهارد
2434
10286
جدول شماره (1-4)
جمعيت خانوراهاي معمولي ساكن شهرستان كرج بر حسب نقاط شهري وروستايي آبان 1375
شهرستان
جمع
شهري
روستايي
مرد و زن
مرد
زن
مرد
زن
مرد
زن
1
1161161
598062
563099
538704
512339
59358
50760
جدول شماره : (1-5 )
درصد شاغلان شهرستان كرج در بخشهاي كشاورزي ، صنعت ، خدمات و ساير بخشها
شهرستان
درصد مشاغلان در بخش كشاورزي
درصد شاغلان در بخش صنعت
درصد شاغلان در بخش خدمات
ساير بخشها
كرج
74/1
38/37
13/57
49/4


1-8-5 وضعيت آب هواي شهرستان كرج:
1-8-6 موقعيت ،حدود وجغرافياي بخش اشتهارد:
1-8-7 منابع آب بخش اشتهارد:
Ec آن افزايش مي يابد و سرانجام با حركت از سمت غرب به شرق به درياچه نمك قم مي ريزد.


1-8-8 وضعيت آب وهوا:
1-8-10فعاليت اقتصادي روستائيان بخش اشتهارد:
1150ha –جو 850ha و پنه 1500 ha (مركز خدمات جهاد كشاورزي بخش اشتهارد 1384)
جدول شماره (1-6)تعداد دام هاي موجود در روستاهاي بخش اشتهارد
نوع دام روستا تعداد گاو شيري
تعداد گاو پرواري
تعداد گوسفند
تعداد بزو بزغاله
1-9 محدوديت هاي تحقيق:


2-1 مقدمه:
2-2 الگوي مهاجرت روستايي در ايران rural migration pattern
مهاجرت دائمي
2-2-2 مهاجرت فصلي
2-3مهاجرت از بعد مرزهاي سياسي داخلي وخارجي:
2-4 انگيزه مهاجرت داخلي:
2-5 برخي از علل مهاجرت روستا به شهر:
2-5-1 عوامل اقتصادي:
2-5-2 علل اجتماعي (ازدواج –درگيري هاي محلي)
2-5-3 علل طبيعي:
2-5-4 خدمات عمراني وزيرساخت ها:
2-6-1 اقتصادي:
2-6-2 اجتماعي ورواني:
2-7 انواع مهاجرت از بعد مكاني:
2-7-1 مهاجرت از روستا به شهر:


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسی تأثير خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر روی فرصت

جامع الفواید نسخه خطی

بررسی تأثير خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر روی فرصت

پایان نامه در مورد شرايط‌ اساسي‌ صحت‌

تأثیر انگیزه و نیت در ارزش عمل از نظر اسلام

قلب

پروژه طراحی شاخص های ارزيابی اقتصادی

پاورپوینت تاریخچه مواد مخدر

تحقیق درباره عالم و علم

مقاله درمورد مفهوم اوقات فراغت